R-32 Compact Inverter Scroll
คอมเพรสเซอร์ Compact Scroll ระบบอินเวอร์เตอร์ของ SCI (รุ่น D Series) ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม R-32 (DVB) มีขนาดตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ ถึง 31 กิโลวัตต์ (Cooling Condition) เป็นคอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คอมเพรสเซอร์นี้ (R-32-DVB) มีคุณสมบัติเด่นมากมาย เช่น มีประสิทธิภาพการทำงานสูง มีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบา ทำงาน เงียบ มี Oil Circulation ต่ำ ใช้วัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมในการผลิต มอเตอร์แบบใหม่ และมีขอบเขตการทำงานที่กว้าง 

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ จึงทำให้ คอมเพรสเซอร์ Compact Scroll ระบบอินเวอร์เตอร์ของ SCI (DVB) เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพใน การทำงานสูง