Big Size Twin Rotary
คอมเพรสเซอร์แบบ Twin Rotary ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ Rotary ให้ครอบคลุมเทียบเท่าถึงขนาดของ คอมเพรสเซอร์ Scroll ระบบ Fixed Speed ดังนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าในการใช้งาน