SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD. (SCI)
คุณภาพ และ สามัคคี
SCI คือผู้นำการผลิตคอมเพรสเซอร์ของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคอมเพรสเซอร์ระบบ Inverter อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในสังคม โดยเริ่มมาจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทันสมัย อันจะเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่สำคัญที่ใช้สำหรับเครื่องทำความเย็นและความร้อนต่างๆ
News & Activity

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) คว้ารางวัลอันดับ 1 จากงาน JMA Genba Management Conference and Award ครั้งที่ 4 ปี 2019 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ไบเทคบางนาด้วยหัวข้อ “การปรับปรุงสายผลิตด้วยกลุ่มพนักงาน”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SCI ได้ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยยอดขายครบ 50 ล้านเครื่องอันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของ SCI  

๙ ปีต่อเนื่อง (2553-2561) การอนุรักษ์ฟื้นฟู ​แหล่งน้ำและป่าชายเลนผืนป่าชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณทาโร่ คาโต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Inverter Driver ตัวแรกของ SCI ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านม

Awards & Certifications