SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD. (SCI)
คุณภาพ และ สามัคคี
SCI คือผู้นำการผลิตคอมเพรสเซอร์ของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคอมเพรสเซอร์ระบบ Inverter อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในสังคม โดยเริ่มมาจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทันสมัย อันจะเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่สำคัญที่ใช้สำหรับเครื่องทำความเย็นและความร้อนต่างๆ
News & Activity

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SCI ได้ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยยอดขายครบ 50 ล้านเครื่องอันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของ SCI  

คุณทาโร่ คาโต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Inverter Driver ตัวแรกของ SCI ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านม

SCI ได้ส่งโครงการ Unlock Your Potential for Innovative Organization Project เข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งได้รับรางวัลระดับ Silver เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรม 

SCI รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

Awards & Certifications