SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD. (SCI)
คุณภาพ และ สามัคคี
SCI คือผู้นำการผลิตคอมเพรสเซอร์ของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคอมเพรสเซอร์ระบบ Inverter อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในสังคม โดยเริ่มมาจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทันสมัย อันจะเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่สำคัญที่ใช้สำหรับเครื่องทำความเย็นและความร้อนต่างๆ
News & Activity

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SCI ได้ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยยอดขายครบ 50 ล้านเครื่องอันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของ SCI  

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) พร้อมด้วย คุณทาเคชิ ฟุชิกิ กรรมการผู้จัดการ และ คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Horizontal Scroll Compressor ตัวแรกของ SCI ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

คุณทาโร่ คาโต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Inverter Driver ตัวแรกของ SCI ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านม

08
Feb
POSTED BY Admin SCI

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  กรรมการผู้จัดการ (คุณทาเคชิ ฟุชิกิ), กรรมการรองผู้จัดการ(คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร) คณะผู้บริหารและพนักงาน ของ SCI ร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่ SCI ผลิตคอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ Q Series ซึ่งเป็นตัวแรก

Awards & Certifications